MENU

Vaše najčastejšie otázky

Odpovede na to, na čo sa nás najčastejšie pýtate

Najviac vás zaujíma

Prečo by som mal/a premýšľať nad operatívnym leasingom?

Služba operatívny leasing pre súkromné osoby pokrýva všetky služby pod jednou strechou a tak zákazník nemá naozaj žiadne starosti. Súčasťou Osobného “operáku” Active Lease je financovanie vozidla, registrácia vozidla, náklady na údržbu, opravy a pneumatiky, poistenie vozidla, poradenstvo, cestná asistencia, dialničná známka SR a služby náhradnej mobility v prípade náhlej nepojazdnosti a pri trvaní opravy nad 24h.

Ide o služby na konkrétnu dobu nájmu, po uplynutí ktorej vráti zákazník vozidlo leasingovej spoločnosti a môže uzavrieť novú nájomnú zmluvu na nové vozidlo alebo si svoje pôvodné vozidlo po ukočení kontraktu odkúpiť.

“Osobný operatívny leasing Active Lease pre mňa znamená jazdiť bez starostí a šetriť čas za naozaj férové podmienky.”, hovorí náš zákazník Jakub, zamestnanec IT spoločnosti

Ako funguje operatívny leasing pre súkromné osoby?

Jazdíte s novým autom za fixné mesačné platby, ktoré sú stanovené na základe predpokladaného počtu najazdených km a dĺžky zmluvy. Máte prehľad o svojich mesačných nákladoch, takže viete svoje financie efektívne riadiť. Staráte sa už len o tankovanie paliva.

Pohodlné jazdenie v dobre vybavených vozidách!

 1. vyberte si svoje nové auto
 2. podpíšeme spolu zmluvu
 3. užívate si svoju jazdu
Aké podmienky musím spĺňať, aby som mohol jazdiť na osobný operatívny leasing?

FYZICKÉ OSOBY

SZČO / ŽIVNOSTNÍK

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúci kalendárny rok
 • výkaz o majetku a záväzkoch za predchádzajúci kalendárny rok
Ako môžem zadať požiadavku o služby operatívneho leasingu?

Vyberte si vozidlo, ktoré sa Vám páči a vyhovuje Vašim potrebám z našej ponuky. Cez kontaktný formulár nám jednoducho pošlite svoju požiadavku. V ďalších krokoch Vás bude sprevádzať náš obchodník.

Ako je možné, že autá v ponuke osobnyleasing.sk sú tak cenovo atraktívne?

Sme súčasťou medzinárodnej skupiny Business Lease. Spoločne máme flotilu približne 40 000 vozidiel. To nám umožňuje vytvárať silné zázemie a dosiahnuť výhodné cenové podmienky aj pre Vás. Takisto zabezpečujeme napríklad aj poistenie a údržbu vozidla.

Aké sú podmienky spolupráce a čo je zahrnuté v cenovej ponuke?

Cenovú ponuku si môžete pozrieť priamo na tejto stránke v časti Ponuka, prípadne vybrať vozidlo podľa Vašich predstáv a vyžiadať od nás. Podrobnejšie informácie získate na podstránke Osobný leasing.

Keď sa nám ozvete cez kontaktný formulár, odošleme Vám vzorovú dokumentáciu.

Uchádzač o služby operatívneho leasingu by mal mať vek nad 18 rokov, trvalé zamestnanie a splniť podmienky schválenia.

Ako si môžem objednať auto cez stránku osobnyleasing.sk?

**Krok 1: Vyberte si svoje nové vozidlo z akčnej ponuky alebo nám pošlite konfiguráciu podľa svojho výberu.
My sa postaráme o vaše poistenie, diaľničnú známku, údržbu a opravy a poskytujeme Vám mobilitu.

**Krok 2: Povedzte nám, čo ste si vybrali
V kontaktnom formulári vyplňte svoje údaje a pošlite nám svoju požiadavku.

**Krok 3: Kontaktujeme Vás!
Na základe požiadavky Vás budeme spätne kontaktovať. Pošleme Vám návrh zmluvy s doplňujúcimi formulármi s požiadavkou na doplnenie. Následne nám zašlete potvrdenie o príjme a kópiu občianskeho preukazu za účelom schvaľovacieho procesu.

Krok 4: Podpis zmluvy
Po schválení a finalizácii všetkých dokumentov sa dohodneme na termíne podpisu zmluvy.

Krok 5: Prevzatie vozidla
Keď je zmluva podpísaná, dohodneme sa na termíne prevzatia vozidla. Potom si užívate svoju mobilitu a starostlivosť Business Lease.

Akým schvaľovacím procesom musím prejsť a prečo?

V procese schvaľovania Business Lease hodnotí bonitu klienta a jeho schopnosť zvládať ďalšie finančné záväzky.

Krok 1: Odošlete nám vyplnený formulár: Potvrdenie o príjme; a kópiu občianskeho preukazu

Krok 2: Business Lease zhodnotí vaše aktuálne záväzky voči Vášmu príjmu a oznámi výsledok schválenia.

V prípade pozitívneho stavu môžeme ihneď pristúpiť k podpisu zmluvy. V opačnom prípade hľadáme riešenie prostredníctvom depozitu alebo vhodného ručiteľa.

Takto chránime obe strany pred zbytočnými rizikami.

Mám čas na premýšľanie o uzavretí nájomnej zmluvy?

Na preštudovanie zmluvných podmienok Vám bude poskytnutý dostatok času ešte pred uzavretím zmluvy. Zašleme Vám ich v prvom kroku našej komunikácie.

Po podpise zmluvy máte zákonné právo od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní.

V záujme urýchlenia procesu odovzdania vozidla Vám umožňujeme podpísať žiadosť o poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, ktoré zabezpečí odovzdanie resp. objednanie vozidla bez zbytočného čakania.

Musím vopred zaplatiť depozit?

Je možné, že v určitých prípadoch budeme požadovať zaplatenie depozitu. V takom prípade Vás budeme o tom informovať a podmienky depozitu budú uvedené v nájomnej zmluve spolu s jeho výškou.

Depozit je potrebné zložiť na účet Business Lease do 14 dní od podpisu nájomnej zmluvy a pred prevzatím resp. objednaním vozidla.

Depozit Vám bude vrátený do 65 dní od skončenia nájomnej zmluvy, s výhradou, že ste splnili všetky svoje záväzky voči lízingovej spoločnosti. Ak tomu tak nie je, leasingová spoločnosť môže započítať depozit s neuhradenými záväzkami.

Aký je postup v prípade, že budem potrebovať ručiteľa?

V prípade schválenia s podmienkou zabezpečenia - ručenie, musí Business Lease prehodnotiť taktiež bonitu ručiteľa, ktorého si klient zvolil. Ak ručiteľ splní podmienky schválenia, bude následne podpísané samostatné ručiteľské vyhlásenie.

Čo všetko je zahrnuté v zmluve?

V zmluve sú zahrnuté tieto položky:

 • náklady na opravy, pravidelnú údržbu vozidla a pneumatiky;
 • povinné zmluvné poistenie
 • havarijné poistenie
 • asistenčné služby Business Lease;
 • daň z motorových vozidiel
 • registračné náklady na prvú registráciu vozidla na území Slovenska
 • diaľničná známka
 • balík pre náhradnú mobilitu - v prípade náhlej nepojazdnosti vozidla, ktoré je predmetom nájmu z dôvodu poruchy alebo nehody, ako aj počas plánovaných servisných zásahov s trvaním viac ako 24 hod; poskytnutie náhradného vozidla dostupnej triedy, podľa aktuálnych možností zmluvného partnera zabezpečujúceho službu náhradnej mobility;
Čo sa stane, keď sa rozhodnem mať na vozidle reklamné polepy Business Lease?

V prípade, že sa rozhodnete pre reklamné polepy Business Lease, mesačná platba operatívneho leasingu sa v tom momente pre Vás stáva finančne ešte výhodnejšou!

Prevzatie vozidla

Ako dlho budem čakať na moje nové auto?

Termín prevzatia vozidla si dohodneme flexibilne po podpise zmluvy. Vozidlá, ktoré sú na sklade — o čom Vás vieme informovať vopred — sú k dispozícii takmer okamžite, zvyčajne celý proces prebehne za jeden týždeň od podpisu zmluvy. V prípade, že si vyberiete vozidlo, ktoré treba zadať do výroby, dodací termín závisí od výrobcu vozidla.

Kde mi bude odovzdané moje nové auto?

Vozidlo vám bude odovzdané u autorizovaného predajcu danej značky alebo v našom Centre odpredaja vozidiel. Vozidlá, ktoré máme skladom, sú odovzdávané v Bratislave.

Čo potrebujem k prevzatiu vozidla?

Popis prevzatia vozidla nájdete tu:

https://www.businesslease.sk/prevzatie-noveho-vozidla/

Ako prebieha prevzatie vozidla?

Pri prevzatí vozidla Vám odovzdávajúci vysvetlí ovládanie a používanie vozidla, odovzdá Vám Vaše vozidlo a zodpovie všetky Vaše otázky.

Revízia zmluvy

Čo ak najazdím viac kilometrov ako je dohodnuté v zmluve?

V prípade nadlimitných kilometrov Vám bude vyčíslená nová mesačná platba podľa matice, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy. Okrem novej mesačnej platby bude vyúčtovaný aj rozdiel medzi novou a pôvodnou mesačnou platbou za už uplynulé obdobie nájmu. O novej mesačnej platbe Vás bude Business Lease informovať.

Je možné, aby sa počas doby trvania zmluvy menila výška mesačnej platby?

Áno, a to iba v jedinom prípade - ak budete mať vyšší alebo ninžší kilometrový nájazd - ako bolo v zmluve dohodnuté. Raz ročne bude mesačná platba prehodnotená a upravená adekvátne podľa presnej matice, ktorá je súčasťou leasingovej zmluvy. Pri nadlimitnom nájazde sa platba upraví smerom nahor, avšak pri nájazde nižšom ako je dohodnuté v zmluve, sa platba zníži :-)

Čo v prípade, ak budem chcieť zmeniť dĺžku trvania zmluvy?

V takom prípade sa budeme riadiť maticou a upravíme výšku mesačnej platby podľa presnej matice, ktorá je súčasťou leasingovej zmluvy.

Rôzne otázky

Kedy sa mi skončí leasingová zmluva?

Doba nájmu štandardne končí odovzdaním vozidla, nie však skôr, než uplynie doba nájmu. Doba nájmu je uvedená v nájomnej zmluve.

Môžem vozidlo vrátiť pred uplynutím doby nájmu?

Vozidlo je možné vrátiť pred uplynutím doby nájmu v súlade s podmienkami nájomnej zmluvy. Vyúčtovanie pri ukončení zmluvy sa bude riadiť maticou, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy.

Minimálny počet mesačných platieb, ktoré nájomca musí pri ukončení zmluvy zaplatiť, je 12.

Aký je postup, keď moja zmluva končí?

Pred odovzdaním vozidla je potrebné dohodnúť si s Business Lease termín vrátenia vozidla min. 48 hod. vopred. Pri odovzdaní bude vozidlo obhliadnuté a bude zhodnotený stav poškodení. Čo je potrebné urobiť pred vrátením vozidla a aké doklady a príslušenstvo treba k odovzdaniu priniesť, sa dozviete v manuáli

Fakturácia

Ako prebieha fakturácia?

Faktúra za nájom Vám bude doručená vždy začiatkom mesiaca priamo na Váš e-mail. Faktúra Vám bude doručená vždy za mesiac dopredu.

Prvá faktúra bude obsahovať aj alikvótnu časť nájmu uplynulého mesiaca, v ktorom ste vozidlo prevzali.

V prípade, že vzniknú iné náklady v zmysle zmluvy, tieto náklady budú fakturované koncom mesiaca v konsolidovanej faktúre - napríklad: spoluúčasť pri poistnej udalosti.

Kedy sa začína nájom vozidla?

Nájom sa začína dňom prevzatia vozidla. V prípade, že si nevyzdvihnete vozidlo do 5 dní od dohodnutého termínu, začína doba nájmu plynúť automaticky odo dňa uplynutia 5-dňovej lehoty.

Aké náklady za vozidlo nie sú súčasťou mesačnej platby?

Všetky náklady, ktoré nie sú priamo uvedené v zmluve. Napríklad: náklady na palivo, náklady na umývanie vozidla, aktualizácie navigačného systému (ak je v aute dostupný), pokuty alebo diaľničné poplatky mimo Slovenskej repuliky a podobne.

Kedy začínam platiť mesačné platby?

Platiť začínate s prvou faktúrou, ktorú dostanete v mesiaci nasledujúcom po prevzatí vozidla. Pokiaľ ste si nevyzdvihli vozidlo v lehote 5 dní od možného termínu prevzatia, platiť začínate odo dňa uplynutia tejto lehoty. Splatnosť faktúr je 14 dní od vystavenia.

Prvá faktúra po prevzatí vozidla bude obsahovať aj alikvótnu časť nájmu uplynulého mesiaca, v ktorom ste vozidlo prevzali.

Dokedy budem platiť mesačné platby?

Mesačné platby budete platiť až do ukončenia doby nájmu a vrátenia vozidla lízingovej spoločnosti Business Lease. Pokiaľ bola lízingová zmluva ukončená kvôli krádeži alebo totálnej škode na vozidle, požiadavka na vrátenie vozidla sa, samozrejme, neuplatňuje.

Ako sa počíta mesačná platba?

Mesačná platba sa vzťahuje na kalendárny mesiac.

Prvá faktúra bude obsahovať aj alikvótnu časť nájmu uplynulého mesiaca, v ktorom ste vozidlo prevzali. Preto prvá faktúra môže byť vystavená na vyššiu sumu, než je jedna mesačná platba uvedená v zmluve.

Posledná faktúra v rámci doby nájmu je vystavená tiež na dobu kalendárneho mesiaca. Po uplynutí mesiaca, v ktorom ste auto odovzdali, Vám v nasledujúcom mesiaci Business Lease vystaví dobropis na alikvótnu časť nájmu odo dňa odovzdania vozidla.

Aká je splatnosť faktúr?

Splatnosť faktúr je 14 dní od vystavenia.

Servis a údržba

V prípade údržby / servisu vozidla je niečo, za čo zodpovedám ja?

Zodpovedáte za udržiavanie tlaku v pneumatikách a hladiny motorového oleja a iných kvapalín na predpísanej úrovni v súlade s pokynmi uvedenými v príručke dodávanej s vozidlom. Náklady na to znášate vy. Pri dopĺňaní oleja a chladiacej kvapaliny sa musí použiť olej alebo chladivo s kvalitou predpísanou v návode.

Kto sleduje, kedy moje auto potrebuje servis a údržbu?

Servisné termíny si monitorujete sami. Keď si vozidlo podľa pokynov výrobcu vyžaduje servis, objednáte sa na servisnú prehliadku u servisného partnera Business Lease.

Na objednanie vozidla do servisu jednoducho zavoláte na linku Business Lease Call centra a hotovo!

https://www.businesslease.sk/call-centrum/

V prípade plánovanej opravy s trvaním viac ako 24 hod, Vám Business Lease na požiadanie zabezpečí bezplatne náhradné vozidlo. Stačí, keď Business Lease call centrum budete kontaktovať s touto požiadavkou aspoň 48 hod. vopred.

Čo musím spraviť, keď auto potrebuje servisnú prehliadku alebo údržbu?

Keď si vozidlo podľa pokynov výrobcu vyžaduje servis, objednáte sa na servisnú prehliadku prostredníctvom linky Business Lease call centra.

Všetky informácie, ako postupovať, nájdete tu:
https://www.businesslease.sk/servis-a-udrzba/

Aby ste predišli nedorozumeniam, musíte informovať servisného partnera, že vozidlo je majetkom Business Lease. Servis bude vopred žiadať leasingovú spoločnosť o schválenie opravy alebo údržby.

Čo v prípade, že je vozidlo v zahraničí v čase povinnej plánovanej servisnej prehliadky?

Ak je vozidlo v zahraničí v čase, keď si vyžaduje prehliadku podľa harmonogramu údržby, služba môže byť odložená, až kým sa vozidlo nevráti späť na Slovensko, za predpokladu, že vozidlo nebude jazdiť viac ako 1000 kilometrov v zahraničí po čase plánovanej údržby. Inak musíte kontaktovať leasingovú spoločnosť Business Lease, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.

Kto zaplatí náklady na opravu a servis?

Náklady na opravu alebo servis auta platí servisnému partnerovi priamo Business Lease. Podmienkou je, že vopred servisu nahlásite Business Lease ako majiteľa, na základe čoho udeľujeme servisu schválenie požadovaného úkonu.

Môžem do auta inštalovať doplnky alebo robiť na aute nejaké zmeny?

Máte právo tak urobiť, ak Vám na to dal Business Lease písomný súhlas. Musí byť však možné nainštalovať, alebo odobrať doplnky (ako napr. ťažné zariadenie) bez poškodenia vozidla.

Náklady na poistenie, údržbu, opravu a výmenu Vami nainštalovaných doplnkov znášate Vy.

Nemáte nárok na náhradu, ak neodstránite príslušenstvo, ktoré ste nainštalovali sami.

Môžem s autom od Business Lease cestovať do zahraničia?

Áno, s vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín uvedených na Zelenej karte. V niektorých krajinách je možné cestovať len s písomným splnomocnením - napríklad: Ukrajina.

Ako je to so servisom v zahraničí?

Každý servisný zásah v zahraničí nahláste vopred priamo spoločnosti Business Lease. Môžete uhradiť náklady na opravy a údržbu v zahraničí, na ktoré leasingová spoločnosť vydala povolenie. V takomto prípade musíte požiadať o faktúru vystavenú na meno leasingovej spoločnosti. Ak pošlete túto (pôvodnú) faktúru leasingovej spoločnosti spolu s dokladom o zaplatení, leasingová spoločnosť vám uhradí náklady až do sumy, na ktorú bolo udelené schválenie.

Poistenie

Je poistenie súčasťou "operáku"?

Vozidlo je poistené proti riziku vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú treťou stranou (Povinné zmluvné poistenie - PZP).
Škoda, ktorú zaviníte vy, je krytá Havarijným poistením, pričom výška spoluúčasti je uvedená v nájomnej zmluve.

Musím platiť spoluúčasť v prípade škody spôsobenej treťou osobou alebo havárie?

V prípade poškodení krytých PZP spoluúčasť neplatíte. Spoluúčasť sa uplatňuje v prípade Havarijného poistenia a jej výška je stanovená v nájomnej zmluve.

Čo mám robiť, keď mám na aute totálnu škodu?

Každú nehodu treba nahlasovať ako poistnú udalosť prostredníctvom webového formulára Business Lease

Kedy mám nárok na náhradné vozidlo?

Na požiadanie Vám môže Business Lease poskytnúť náhradné vozidlo.

V prípade náhlej nepojazdnosti kontaktuje Cestnú asistenciu Business Lease.

V prípade plánovaných opráv/údržby s trvaním nad 24 hod, Vám zabezpečíme náhradné vozidlo bez garancie triedy na dobu trvania plánovaných servisných úkonov. Z dôvodu zabezpečenia adekvátneho náhradného vozidla, má vodič povinnosť kontaktovať Business Lease call centrum aspoň 48 hod pred plánovaným úkonom.

https://www.businesslease.sk/call-centrum/

Čo mám robiť, keď je moje auto nepojazdné?

V prípade náhlej nepojazdnosti vozidla kontaktujte asistenčnú službu Business Lease. Ak nie je možné závadu odstrániť na mieste, zabezpečíme pre Vás náhradnú mobilitu (náhradné vozidlo bez garancie triedy) alebo alternatívne riešenie.

https://www.businesslease.sk/cestna-asistencia/

Čo mám robiť v prípade nehody?

V prvm rade sa uistite, že všetci účastníci nehody sú v poriadku. Ak je to potrebné, zabezpečte im potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Business Lease odporúča privolať políciu ku každej nehode. Povinnosť privolať políciu vzniká, ak škoda presiahne hodnotu 4000 Eur, nie je možné dosiahnuť dohodu o vinníkovi nehody, prípadne ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb či k poškodeniu majetku tretích strán (nie účastníkov nehody).

V prípade nehody alebo náhlej nepojazdnosti vozidla môžete kontaktovať cestnú asistenciu Business Lease.

V prípade poistnej udalosti ju nahláste do Business Lease. Každú poistnú udalosť je potrebné nahlásiť do 24hod cez aplikáciu na našej webovej stránke bl-poistenie.sk.

Podrobný postup pre nahlásenie škody na vozidle nájdete tu:
https://www.businesslease.sk/nehoda/

Čo mám robiť, keď moje auto ukradnú?

V prvom rade je potrebné privolať políciu a nahlásiť krádež spoločnosti Business Lease cez web stránku bl-poistenie.sk.

V prípade krádeže vozidla ste povinný platiť mesačné platby do dňa, kedy Business Lease obdrží rozhodnutie vydané políciou. Prenajímateľ Vám následne vráti už zaplatené mesačné platby za obdobie odo dňa hlásenia odcudzenia vozidla.

Ako funguje Business Lease cestná asistencia?

Business Lease cestná asistencia je non-stop služba, ktorá zabezpečí užívateľom pomoc pri náhlej nepojazdnosti vozidla spôsobenej technickou poruchou, nehodou, zamknutia kľúčov vo vozidle, defektom kolesa, zámenou paliva alebo krádežou v rámci Slovenska aj celej Európy.

Naša cestná asistencia pokrýva aj prípady vandalizmu za podmienky, že poškodenie nedovoľuje pokračovanie v jazde bežným a bezpečným spôsobom (napr. poškodenie svetlometov, bočných zrkadiel a pod.).

https://www.businesslease.sk/cestna-asistencia/

Pre koho je ponuka určená

Diana Gécová

Foto: Diana Gécová

Copyright 2024 © Business Lease, s.r.o. All rights reserved.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky webu neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac informácií →